Αρχική

Καλώς ορίσατε στον ιστότοπο του μαθήματος!


A Political Cobbler, by Orfeo Orfei

Σκοπός του μαθήματος

Η εισαγωγή  στην Κοινωνιολογία της Πολιτικής.

Διδασκαλία

Η διδασκαλία του μαθήματος θα γίνεται κάθε Δευτέρα 16:00 – 18:00 στο εργαστήριο Η/Υ που βρίσκετε στο ισόγειο του κτιρίου ξένων γλωσσών του Παντειου, Μαραθωνοδρώμων και Χατζοπούλου.

Πηγές

Οι πηγές του μαθήματος είναι online και βρίσκονται στις σελίδες Βιβλιογραφία και Σύνδεσμοι.

Αξιολόγηση – Εργασίες

Η αξιολόγηση στο μάθημα περιλαμβάνει δύο υποχρεωτικές και μια προαιρετική εργασία. Το σχήμα βαθμολόγησης και τα θέματα των εργασιών διευκρινίζονται στη σελίδα Αξιολόγηση.

Σεμινάρια εκμάθησης

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα γίνουν δυο σεμινάρια εκμάθησης για την Wikipedia για όσους φοιτητές αναλάβουν την προαιρετική εργασία. Τα σεμινάρια θα ανακοινωθούν στη σελίδα ανακοινώσεις και στα email των φοιτητών.

Advertisements